Warsztaty profilaktyczne z MONAR-em

Dziś zakończył się cykl warsztatów profilaktycznych, które poprowadzili terapeuci Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi. Udział w warsztatach wzięli uczniowie klas II, III i IV Technikum. Prowadzący rozmawiali z młodzieżą o problemach i zagrożeniach wynikających z wszelkiego rodzaju uzależnień. Kładli nacisk na przeciwdziałanie i możliwe rozwiązania sytuacji prowadzących do zachowań ryzykownych. Poruszane były zasady dobrego kontaktu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, mechanizmów uzależnienia, umiejętności rozpoznawania symptomów nawrotu, motywacji do zmiany, systemu wartości, współpracy, radzenia sobie z presją, świadomości funkcjonowania w bliskich relacjach, itp.

Mamy nadzieję, że udział uczniów w warsztatach wzmocnił ich świadomość i pokazał jak ważne są emocje i relacje z innymi ludźmi oraz jaki wpływ mają one na nasze poglądy i zachowania – również te związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, a także z uzależnieniami behawioralnymi.