Wspieramy i pomagamy uchodźcom wojennym

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie włączyła się w ogłoszoną na terenie gminy Zduny akcję zbiórki artykułów żywnościowych, chemicznych i odzieżowych niezbędnych uchodźcom wojennym. Punkt zbiorczy zorganizowany został w sklepiku szkolnym. Zebrane artykuły przekazane zostały do magazynu gminnego utworzonego w Domu Ludowym w Strugienicach. W dniu 9 marca dzięki pomocy uczniów klas 3 oraz pracowników GOPS dotychczas zebrane rzeczy zostały posortowane i opisane oraz przygotowane do transportu.