Sukces uczniów ze Zduńskiej Dąbrowie w olimpiadzie młodych producentów rolnych

Mariusz Górski zajął pierwsze miejsce w województwie łódzkim w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, której pomysłodawcą i organizatorem jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Eliminacje wojewódzkie odbyły się 10 marca 2022 roku w ZSCKR w Widzewie. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało  siedmiu uczniów: Kacper Tondera, Mariusz Górski, Adam Foks, Michał Kaniewski, Dawid Łopatka, Wojciech Wysocki, Jarecki Arkadiusz, wszyscy kształcą się w technikum rolniczym. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa.

Jednym z najważniejszych celów jest popularyzacja wśród młodych rolników ochrony środowiska naturalnego, w obszarach: adaptacji do zmian klimatu i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami oraz różnorodności biologicznej;

Po części pisemnej do etapu ustnego eliminacji zakwalifikowało się  trzech uczestników: Kacper Tondera, Adam Foks, Mariusz Górski. Uczniowie odpowiadali na prezentowane pytania obejmujące zagadnienia z zakresu: produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz techniki rolniczej. Po podsumowaniu części ustnej pierwsze miejsce zajął Mariusz Górski kwalifikując się do finału krajowego, który odbędzie się w dniach 17-18 marca 2022 r., podczas XXVII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

SERDECZNIE GRATULUJEMY Mariuszowi i życzymy powodzenia na etapie krajowym.

Wspieramy i pomagamy uchodźcom wojennym

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie włączyła się w ogłoszoną na terenie gminy Zduny akcję zbiórki artykułów żywnościowych, chemicznych i odzieżowych niezbędnych uchodźcom wojennym. Punkt zbiorczy zorganizowany został w sklepiku szkolnym. Zebrane artykuły przekazane zostały do magazynu gminnego utworzonego w Domu Ludowym w Strugienicach. W dniu 9 marca dzięki pomocy uczniów klas 3 oraz pracowników GOPS dotychczas zebrane rzeczy zostały posortowane i opisane oraz przygotowane do transportu.