UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYWAJĄ DODATKOWE KWALIFIKACJE W RAMACH SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Uczniowie Technikum w Zduńskiej Dąbrowie nabywają bardzo ciekawe i przydatne na rynku pracy kwalifikacje  w ramach 13  bezpłatnych kursów zawodowych.

Aktualnie młodzież uczestniczy w kursach: spawacza, groomingu, florystyczno – kelnerskim, na prawo jazdy kategorii B, kombajnisty,  instruktora hipoterapii.

W styczniu i lutym uczniowie zdobyli kwalifikacje z zakresu obsługi wózków widłowych, stosowania środków ochrony roślin, inseminacyjnym,  tresury psów oraz  dogoterapeuty. W najbliższym czasie będzie realizowany kurs instruktora nauki jazdy konnej oraz obsługi koparko-ładowarki.

W sumie 100 uczniów uzyska dodatkowe kompetencje i kwalifikacje w ramach realizacji projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gratulujemy!