Pozdrowienia z Grecji !!!

Pora na podsumowanie pierwszego tygodnia praktyk zawodowych w ramach realizowanego projektu „Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080787 realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

36 uczniów naszej szkoły od 20.09.2021 roku przebywa na Riwierze Olimpijskiej gdzie uczestniczy
w ponadnarodowych praktykach zagranicznych organizowanych przez szkołę we współpracy z grecką instytucją przyjmującą OLYMPUS EDUCATION SERVICES. W mobilności tym razem uczestniczą uczniowie aż z trzech kierunków kształcenia tj. technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu. Nad młodzieżą opiekę sprawuje trzech nauczycieli, którzy wspierają młodzież zarówno w trakcie pracy i jak w czasie wolnym. Praktyki realizowane są codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku przez przynajmniej 6h dziennie. Nad przebiegiem praktyk czuwają wyznaczeni przez instytucję partnerską Mentorzy, którzy realizują z młodzieżą program merytoryczny wyjazdu.

Młodzież zwiększa kompetencje zawodowe oraz zdobywa cenne doświadczenia wykonując zadania związane z ich kierunkami kształcenia. Mobilność rozpoczęła się od zapoznania z instytucją partnerska, przedstawienia przebiegu praktyk oraz zakładanych efektów kształcenia. Uczniowie uczestniczyli również w spotkaniu BHP, które przygotowało ich na pracę ze zwierzętami gospodarskimi czy też maszynami i urządzeniami rolniczymi. Uczniowie z technikum rolniczego w tym tygodniu zaznajamiali się z zasadami prowadzenia gospodarstwa ekologicznego jego specyfiką, zasadami certyfikacji produkcji rolnej, ekonomiką, warunkami otrzymywania dopłat. Dodatkowo prowadzili oni prace polowe polegające na zbiorach granatów i winorośli, a także wykonywali zabiegi pielęgnacyjne na zwierzętach. Architekci krajobrazu mieli możliwość zapoznania się z roślinami ozdobnymi charakterystycznymi dla klimatu śródziemnomorskiego. Młodzież prowadziła prace szkółkarskie i przygotowywała materiały do wykonania rabat, którymi zajmą się w następnym tygodniu praktyk. Uczniowie technikum weterynaryjnego skupiają się na pracy z końmi oraz innymi zwierzętami gospodarskimi. Prowadzą prace pielęgnacyjne, asystują przy badaniach i czynnościach weterynaryjnych.

Przed nami kolejny pracowity dzień podczas którego nasi uczniowie dalej rozwijać będą kompetencje zawodowe oraz zdobywać cenne doświadczenie.