Sprzątanie Świata Polska 2021 – Myślę, więc nie śmiecę

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. W ostatnich latach plastikowe  opakowania zdominowały nasze życie i otoczenie. Wychodząc na spacer bardzo często napotykamy na porzucone plastikowe butelki (PET), woreczki i reklamówki foliowe, oraz jednorazowe kubeczki. Ich rozkład w środowisku naturalnym zajmuje od 100-1000 lat, a nawet dłużej.

Uczniowie klas I TW i I TR naszej szkoły dzielnie uczestniczyli w akcji na lekcjach biologii. Młodzież sprzątała park wokół szkoły i teren gospodarstwa.

Zachęcamy wszystkich do zmiany swoich nawyków oraz wdrożenia w życie idei less waste (mniej odpadów) i zasady 5R (redukuj, użyj ponownie, segreguj, odzyskuj, odnawiaj).