DĄBROWIACY W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939 ROKU

Zgodnie z tradycją, na krótko przed oficjalną inauguracją nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, tamtejsi nauczyciele wraz z uczniami wzięli udział we mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Ireneusza Cieślaka. Uniesieni słowami otuchy, modlitwy i błogosławieństwa lokalnego duszpasterza uczestnicy sakralnej części wrześniowej uroczystości udali się na cmentarz parafialny, aby tutaj oddać hołd uczestnikom kampanii roku 1939. W asyście honorowej pocztu sztandarowego Zespołu Szkół ze Zduńskiej Dąbrowy jej dyrektor Stanisław Kosmowski wraz z wicedyrektor Zofią Rosą oraz kierownik Małgorzatą Nowik złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy polskich poległych w walkach z niemieckim agresorem. Podniosłą atmosferę popartą odśpiewaniem hymnu narodowego oraz modlitwą za dusze bohaterów dopełnili uczniowie naszej szkoły, którzy na grobach poległych zapalili znicze symbolizujące pamięć o Ich ofierze i oddaniu ojczyźnie.