Projekt „Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie”

 

 

 

 

 

 

 

Ruszył nowy projekt „Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie”

o numerze 2020-1-PLO1-KA102-080787

 realizowany przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Erasmus+

Zakończyliśmy nabór uczestników na staż do nowego projektu „Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie” dla uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik  architektury krajobrazu, technik rolnik i technik weterynarii.  Zaczynamy przygotowania do wyjazdu, który jest zaplanowany na 19.09 -2.10.2021 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (WKU) uczniów. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzone i udokumentowane przez instytucję przyjmującą wspartą w tym procesie opiekunami Szkoły.   Realizacja projektu będzie możliwa dzięki realizacji 60 godzin praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w ramach zajęć przygotowawczych. Program praktyk uwzględnia nowe wytyczne ORE i jest zgodny z kierunkami kształcenia, których dotyczy projekt tj. technik architektury krajobrazu, technik weterynarii oraz technik rolnik. Program wynika z zidentyfikowanych potrzeb uczniów oraz pracodawców i pozwalał na osiągnięcie przydatnych kwalifikacji zawodowych lub wzmocnienie już posiadanych.

Ukończony  i zrealizowany został  projekt „Europejskie praktyki – droga do kariery” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063464 w ramach projektu  realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze:

w terminie 13.06 – 26.06.2021 r. na greckiej Riwierze Olimpijskiej, w urokliwym hotelu Golden Sun w Mesangali, uczniowie oprócz stażu, który był zrealizowany zgodnie z programem poznali kulturę i zwyczaje Grecji. Wrócili zadowoleni i opaleni.

Dalsze informacje z realizacji  nowego projektu ,,Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie” o numerze 2020-1-PLO1-KA102-080787 realizowanym przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Erasmus+  będziemy umieszczać na bieżąco.

reklama praktyk