Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września (środa) 2021 roku

Msza Św. w Kościele Św. Jakuba w Zdunach – godz.9.00

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 (przed budynkiem szkoły ) – godz.10.30.

Spotkanie klas z wychowawcami – po inauguracji roku szkolnego.

Wychowankowie internatu na Mszę Świętą odprowadzani są przez wychowawców klasy. Nieuczestniczący we Mszy Świętej wychowankowie pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Uczniowie na terenie szkoły i w budynku szkolnym, przebywają w maseczkach (z wyjątkiem sal lekcyjnych).

Na pierwszym spotkaniu z wychowawcą, uczniowie zostaną zapoznani z procedurami, jakie będą obowiązywały od 1 września 2021 roku.

                                                                               Zofia Rosa

Wicedyrektor

 

Informacje dla wychowanków internatu

1, Wychowankowie klas pierwszych kwaterowani są 31.08.2021 r. (wtorek) po godz. 18.00 wg następującego harmonogramu:

 • 18.00 – 18.40 klasy I TW
 • 18.40 – 19.00 klasa I TR
 • 19.00 – 19.20 klasa I THK
 • 19.20 – 19.30 klasa TAK

2, Wychowankowie klas drugich kwaterowani są w dniu 31.08.2021 r (wtorek) po godz.19.30

 • 19.30 – 20.10 klasy II TW (a i b)
 • 20.10 – 20.30 klasy II TR
 • 20.30 – 20.45 klasy II TAK

Po inauguracji rok szkolnego 01.09.2020 r. (środa) kwaterowani są wychowankowie pozostałych klas wg harmonogramu:

 • 11.30 -12.30 klasy III TW – 4 l (a i b)
 • 12.30 – 13.30 klasy III TW – 5 l (a i b)
 • 13.30 – 14.00 klasy III TR/TAK 4- l
 • 14.00-15.00 klasy III TR/TAK -5 l.
 • 15.00-16.00 klasy IV TW, TR i TAK

3, Do internatu należy przywieźć:

 • kołdrę poduszkę, pościel, prześcieradło z gumką (90×200), ewentualnie niewielki koc oraz poduszeczkę
 • klapki pod prysznic, ręczniki,
 • przybory toaletowe (w zamykanym pojemniku lub kosmetyczce)
 • rzeczy osobiste (niezbędne!!!),
 • buty zmienne do szkoły oraz łapcie
 • przybory szkolne
 • środki do higieny (mydło w dozowniku, szampon, żel itp)
 • kubek, talerzyk, sztućce (w zamykanym pojemniku), płyn do mycia naczyń, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci
 • czajnik (wraz z płytką ceramiczną może być płytka glazury)
 • maseczki (obowiązkowo!!!)

4. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

5. W trakcie zakwaterowania rodzic każdego wychowanka zobowiązany jest, uzupełnić wymaganą dokumentację. Proszę zabrać nr konta.

6. Do internatu nie może przyjechać uczeń, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

7. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad.

8. Do internatu nie wolno przywozić zwierząt oraz maskotek.

9. Na terenie internatu znajdują się lodówki, w których żywność należy przechowywać w opisanych pojemnikach.

10. Koniecznie zabieramy ze sobą DOBRY HUMOR i OPTYMIZM.

Iwona Przytulska

Kierownik Internatu