TARGI EDUKACYJNE W SKIERNIEWICACH

W dniu 6 marca 2017 roku delegacja uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wzięła udział w Targach Kariery „Szkoła dla Gimnazjalisty” przedstawiając jak co roku swoją bogatą ofertę edukacyjną.

Na specjalnie do tego celu przygotowanym i niezwykle urozmaiconym stoisku przedstawiliśmy w sposób obrazowy proponowane przez naszą szkołę kierunki kształcenia wzbogacone prezentacją multimedialną, na której obejrzeć można było osiągnięcia uczniów, bazę dydaktyczną oraz zakres imprez rekreacyjnych organizowanych przez placówkę.

Dodatkowo gimnazjaliści mieli możliwość uzyskania rzeczowych informacji dotyczących wybranych zagadnień z życia szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.