LEKCJA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INACZEJ…

25 lutego 2014 roku w naszej szkole gościła funkcjonariuszka policji  z Wydziału do spraw nieletnich Komendy Powiatowej w Łowiczu.

Pogadanka skierowana była  dla uczniów klas pierwszych. Policjantka przybliżyła  młodzieży zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich w związku z ukończeniem przez nich 16-tego i 17 -tego roku życia. Mówiła o przejawach demoralizacji i czynach karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich oraz konsekwencjach prawnych negatywnych i niezgodnych z prawem zachowań.

Przedstawicielka policji zwróciła uwagę na szczególnie niebezpieczne zjawiska rozpowszechnione wśród młodzieży np.: picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków czy innych środków odurzających.  Poruszyła też  tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz uświadomiła młodzieży zagrożenia dotyczące surfowania przez Internet.

Spotkanie z przedstawicielem Policji cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na zakończenie dyskusji funkcjonariuszka odpowiadała na nurtujące uczniów pytania.
DSC07766 (Kopiowanie)