MŁODZI DĄBROWIANIE PO RAZ X NA PIELGRZYMIM SZLAKU

W sobotnie popołudnie 18 maja, po 6 dniach wspólnej, pieszo przebytej, ponad 200 kilometrowej drogi, 358 Łowicka Pielgrzymka dotarła na Jasną Górę. W tegorocznym, duszpasterskim Roku Wiary, do jasnogórskiego tronu Matki Bożej Królowej Polski pielgrzymowało 370 osób, w tym po raz X jubileuszowy, licznie zorganizowana 30 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, wraz ze swoimi opiekunami: Aleksandrem Frankiewiczem, Janem Łanieckim i Karolem Pankiem. Poprzez przygotowane wcześniej transparenty, flagi, wyraziste koszulki, młodzież mocno akcentowała swoją obecność w całej grupie pielgrzymkowej. ,,Centrum” każdego dnia stanowiła Msza święta, celebrowana na szlaku pielgrzymkowym. Treści, jakie wypełniały czas wspólnego pielgrzymowania, to także modlitwy, konferencje, śpiewy, oraz  pogłębiona refleksja religijna nad hasłem pielgrzymki: “Wierzę i wierzymy”.

Wieloletnia tradycja pielgrzymowania łowickich pątników wpisała się w bogatą historię prymasowskiej ziemi łowickiej. Podobnie w naszej szkole, stając się swoistą tradycją, majowe wędrowanie na Jasną Górę, zostało wpisane w coroczny harmonogram pracy szkoły. Wydarzenie to napełnia wielką radością całą społeczność szkolną. Mamy wszyscy przekonanie i ufność, że pomimo trudu włożonego w tymże czasie, podobnie jak w poprzednich latach, pielgrzymka dostarczyła młodzieży wiele radości, zadowolenia ze wspólnie podjętego, tak wyjątkowego działania.
2013 005 (Kopiowanie)2013 016 (Kopiowanie)2013 069 (Kopiowanie)2013 124 (Kopiowanie)2013 152 (Kopiowanie)2013 182 (Kopiowanie)2013 206 (Kopiowanie)2013 223 (Kopiowanie)2013 263 (Kopiowanie)2013 282 (Kopiowanie)2013 288 (Kopiowanie)2013 322 (Kopiowanie)2013 351 (Kopiowanie)2013 355 (Kopiowanie)2013 359 (Kopiowanie)2013 360 (Kopiowanie)