INFORMACJA

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r . w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe      (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz.761), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie informuje, że posiada  zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

 L.p. Nazwa składnika majątku ruchomego Numer inwentarzowy Ilość  szt. Rokzakupu Wartość jednostkowaW PLN

Opinia komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego

1 Prasa zwijająca Z-543 Warfama IV/595/13 1 2005 6586,63 Do wymiany łańcuchy oraz podbieracz
2. Kombajn zbożowy V/4/1 1 1983 3441,46 Brak tylnych kół, silnikdo remontu kapitalnego