REKRUTACJA DO SZKOŁY POLICEALNEJ !!!

Od stycznia 2012 roku rozpoczną naukę słuchacze SZKOŁY POLICEALNEJ – kształcącej w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii na podbudowie szkoły średniej. Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym (4 semestry), co drugi tydzień w soboty i niedziele.

 

Absolwenci obu szkół zdobywają pełne kwalifikacje rolnicze, uprawniające do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego oraz występowania o dopłaty i fundusze strukturalne z UE.

 

SZKOŁY SĄ BEZPŁATNE !!!

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  • Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności.
  • Poznasz nowoczesne sposoby gospodarowania z wykorzystaniem technologii informatycznych.
  • Fundusze strukturalne będą w zasięgu Twojej ręki.
  • Będziesz miał większy wpływ na wzrost dochodów swojego gospodarstwa.
  • Wzrośnie poczucie Twojej wartości jako przedsiębiorcy rolnego.

 

Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły tel.46 838 74 95

JESZCZE SĄ WOLNE MIEJSCA ZAPRASZAMY!!!