STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ROZDANE – GRATULUJEMY MARCIN !!!

400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych z województwa łódzkiego otrzymało z rąk wicemarszałek Doroty Ryl oraz Anny Rabiegi, przewodniczącej Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, roczne stypendium na wydatki edukacyjne.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji szczególnie uzdolnionym. Projekt jest realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16 grudnia 2011 roku w budynku filharmonii łódzkiej dokonano wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom Łódzkiego Wojewódzkiego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

Już drugi raz stypendium otrzymał Marcin Kudelski, uczeń Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Marcin wykazuje szczególne uzdolnienia w kierunku biologii i chemii  oraz przedmiotów weterynaryjnych. Z weterynarią wiąże swoją przyszłość. W roku 2010 zajął drugie miejsce w etapie krajowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!