OBCHODY DNIA ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego

na pozór niewielkiego

Ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas.

Florian Plit

Dzień Ziemi to akcja prowadzona corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje również przez naszą szkołę.

W dniu 19 kwietna 2011 roku członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali krótki program artystyczny pod hasłem Cztery żywioły.

Inscenizacja była nie tylko okazją do edukacji ekologicznej, ale również do dobrej zabawy. Tego typu inicjatywy są świetnym ukoronowaniem wszystkich działań przyrodniczych i ekologicznych prowadzonych w szkole.