ODDAJEMY HONOROWO KREW

 


„Ja wierzę, że krople krwi Waszej popłyną jak strumień czerwony,
bo człowiek pomoże drugiemu bo człowiek do tego stworzony.”
 

Nasza szkoła na początku września 2010 po raz kolejny przystąpiła do Turnieju pod hasłem “Młoda krew ratuje życie”. Już VIII raz uczestniczymy w tak szczytnej akcji. Bezpośrednio zajmuje się tym Klub HDK PCK i jego opiekun. W czasie całego roku szkolnego zaplanowano 4 akcje zbiorowego oddawania krwi. Akcje organizowane są najczęściej na terenie internatu pierwsza odbyła się w szkolnej stołówce ze względu na remont w internacie

Trzeba dodać, że częstotliwość oddawania krwi jest ograniczona. Mężczyźni mogą ją oddawać co dwa miesiące,
a kobiety co trzy. Turniej trwa od 1 września 2010 roku do 30 kwietnia 2011. Jego głównym organizatorem na szczeblu rejonowym, okręgowym i ogólnopolskim jest Polski Czerwony Krzyż.

Celem turnieju jest przede wszystkim zwiększenie liczby honorowych krwiodawców wśród uczącej się pełnoletniej młodzieży. Krwi dla ratowania życia i zdrowia ciągle brakuje dlatego zachęca się uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi.