KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 16 listopada 2010 roku w Bratoszewicach odbył się etap wojewódzki
II Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego.

Organizatorem konkursu był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Eliminacje szkolne odbyły się 22 października, w 20 szkołach województwa łódzkiego kształcących w zawodach rolniczych.

W naszej szkole do eliminacji szkolnych przystąpiło 59 uczniów, z których
9 zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich.

Byli to uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii :

  1. Magdalena Nowak             – klasa I
  2. Przemysław Świdrowski   – klasa I
  3. Karolina Kalota                   – klasa II
  4. Łukasz Czułek                    – klasa III
  5. Mariusz Skonieczny          – klasa III
  6. Katarzyna Lewandowska  – klasa IV
  7. Żaneta Wróblewska           – klasa IV

oraz dwaj uczniowie z klasy II kształcącej w zawodzie technik rolnik:

  1. Mariusz Biskupski
  2. Mateusz Klimek

W finale wojewódzkim brało udział 30 uczniów z 13 szkół z najwyższą punktacją uzyskaną w eliminacjach szkolnych.

Nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie, gdyż wprowadziła do finału największą liczbę uczniów.

W punktacji indywidualnej :

II miejsce zajęła Katarzyna Lewandowska

VII                         Mateusz Klimek

IX                          Łukasz Czułek

X                           Karolina Kalota

Wszyscy uczestnicy eliminacji wojewódzkich otrzymali podziękowania, upominki w postaci toreb na laptopa z emblematem KRUS oraz słodycze, a finaliści
i laureaci cenne nagrody rzeczowe i książki.

Nagrodą dla szkoły była kolorowa drukarka z funkcją kopiowania i skanowania.

Uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka.