Uczennica ze Zduńdkiej Dąbrowy najlepsza w Polsce

Małgorzata Szwajewska uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego zajęła I miejsce w kraju w zawodach centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. w bloku ?Agrobiznes?. Spośród 203 uczestników osiągnęła najwyższy, i jak stwierdził Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, rewelacyjny wynik 111 punktów na 120 możliwych do osiągnięcia.

Ponadto szkołę w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali: w bloku ?Produkcja zwierzęca? – Dariusz Wiesetek uczeń klasy III Technikum Weterynaryjnego, a w bloku ?Produkcja roślinna? Mariusz Misiak, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego. Wszyscy zdobyli tytuł laureata.

Tegoroczne centralne eliminacje XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zostały zorganizowane w dniach 6-7 czerwca przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Olimpiada była rozgrywana w 8 blokach tematycznych.

O laur zwycięstwa w bloku ? Agrobiznes?, w którym startowała Małgosia walczyło aż 39 finalistów. W części teoretycznej olimpiady rozwiązywali test składający się z 60 pytań, który obejmował przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko rozumianą wiedzą ekonomiczną, wejściem Polski do Unii Europejskiej i aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi. W tej części uczennica uzyskała 51pkt i był to najlepszy wynik.

W części praktycznej finaliści musieli w ciągu 30 minut rozwiązać 3 zadania, które polegały między innymi na obliczeniu wysokości wynagrodzenia za pracę, na prawidłowym wypełnieniu weksla własnego, należało też narysować i opisać struktury organizacyjne przedsiębiorstwa. Dodatkowo uczniowie odpowiadali na pytania komisji związane z zadaniami praktycznymi. W tej części Małgosia spisała się doskonale, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Oprócz wielu gratulacji od członków Komitetu Głównego Olimpiady laureatka otrzymała: 3 dyplomy, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata gwarantujące wstęp na wszystkie Uniwersytety i Akademie Rolnicze w Polsce na dowolny kierunek studiów wyższych, 4 książki, cyfrowy aparat fotograficzny oraz kamerę cyfrową dla opiekuna przygotowującego do olimpiady ? Pani Zofii Rosy, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.

Największą niespodzianką dla Małgosi była nagroda ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą przekazał jej wiceminister Artur Ławniczak, obecny na części oficjalnej zakończenia olimpiady. Nagroda ta – to miesięczny staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym 2 dni pracy w gabinecie ministra rolnictwa pana Marka Sawickiego.

Dodatkowym atutem tej nagrody jest możliwość wyboru Departamentu, z którego pracą chciałaby się uczennica zapoznać. Ta forma nagrody pojawiła się po raz pierwszy na Olimpiadzie i jest dla wybitnych laureatów bardzo ważna zwłaszcza na starcie zawodowym. Na pewno pomoże Małgosi i innym młodym ludziom w podjęciu życiowych decyzji.

Małgorzata Szwajewska jest tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów, planuje studiować finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest ambitną, pracowitą i przedsiębiorczą osobą. Potrafi efektywnie organizować własne działania. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach i turniejach wiedzy ekonomicznej. Charakteryzuje ją wysoka kultura osobista i duże poczucie odpowiedzialności Interesuje się muzyką pop, piłką siatkową i lubi spotykać się z ciekawymi, optymistycznie nastawionymi do świata ludźmi. Małgosia pochodzi ze wsi Bąków Górny i jest trzecim dzieckiem z rodziny, które uczęszcza do naszej szkoły.

W bloku produkcji roślinnej jak już wspomniano, szkołę reprezentował tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego ? Mariusz Misiak, który przygotowywał się do udziału w olimpiadzie pod kierunkiem Pani Jolanty Bilskiej.

Abiturient swoją przyszłość wiąże z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rodziców o powierzchni 25 ha w miejscowości Bąków Górny, specjalizuje się ono w produkcji mleka.

Mariusz od pierwszej klasy interesował się zagadnieniami związanymi z wiedzą rolniczą, Osiągał dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, brał udział w wielu konkursach i olimpiadach o tematyce rolniczej. Zawsze dzielił się swymi umiejętnościami z kolegami, pomagał słabszym w pokonywaniu trudności w nauce. Uzyskany tytuł laureata daje mu możliwość podjęcia studiów na wszystkich uczelniach rolniczych w kraju, w tym na wymarzonej SGGW. Postanowił studiować ekonomię, co jest zgodne z jego zainteresowaniami. Interesuje się również logistyką, ochroną środowiska i sportem.

W bloku produkcji zwierzęcej brał udział Dariusz Wiesetek uczeń klasy III Technikum Weterynaryjnego, którego do udziału w olimpiadzie przygotowywała Pani Bogumiła Łaniecka.

Oprócz uzyskanego w tej olimpiadzie tytułu laureata, Darek ma w tym roku szkolnym na swoim koncie wiele innych osiągnięć. Są to: I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie BHP w Gospodarstwie Indywidualnym, I miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest aktywnym uczestnikiem Szkolnego Koła Zootechników.

Marzy o tym, aby zostać lekarzem weterynarii, niestety OWiUR nie daje laureatom indeksu na Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Jest uczniem ambitnym, ma bardzo wysoką średnią ocen. Z pewnością zrealizuje swoje plany, zdając bardzo dobrze maturę na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii.

OWiUR nigdy nie należał do łatwych olimpiad przedmiotowych. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, test i zadania praktyczne były na poziomie akademickim.

Jednak wyprawie do Wrocławia nie towarzyszyły tylko emocje związane z Olimpiadą, organizatorzy zadbali również o zagospodarowanie czasu wolnego. Uczniowie zwiedzili Starówkę z Ostrowem Tumskim i inne atrakcyjne zabytki Wrocławia.

Co roku organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby nadal dawać szansę młodym, zdolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych w zdobywaniu indeksów na studia w olimpijskiej rywalizacji.