Olimpijczycy z ZSP w Zduńskiej Dąbrowie z wizytą w Brukseli


Laureat i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie wrócili z Brukseli. Byli to: Łukasz Myszkowski, Krzysztof Wiliński, Mariusz Dałek i Dariusz Kotulski. Wszyscy wyróżnieni uczniowie obecnie chodzą do IV klasy Technikum Rolniczego. To właśnie dzięki sukcesowi jaki odnieśli w marcu 2008 roku na olimpiadzie, mieli możliwość skorzystania z nagrody, jaką był wyjazd do Brukseli. Wycieczka odbyła się w dniach 27. 09. ? 01. 10. 2008r. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Brukseli, uczniowie poznali najważniejsze zabytki architektury i kultury tego miasta. Zwiedzili również Brugię i Ostendę nad Morzem Północnym. Złożyli wizytę w Parlamencie Europejskim, poznali bliżej organizację pracy Parlamentu oraz działalność instytucji Unii Europejskiej. Mieli również okazję uczestniczyć w wykładzie dr Czesława Siekierskiego, posła do Parlamentu Europejskiego pt: ,,Rola społecznych organizacji rolniczych w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej?.
Wyjazd miał charakter dydaktyczno-rekreacyjny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia i byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Do olimpiady uczniów przygotowała p. Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.