Wprowadzone przez Agnieszka Kaczor

WOJEWÓDZKI FINAŁ XVI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

29 marca 2012 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie wojewódzkiego finału XVI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Imprezie patronowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Przegląd […]

BY WYGRAĆ Z CHOROBĄ POTRZEBNI SĄ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO

„By wygrać z chorobą potrzebni są dawcy szpiku kostnego” wygłosił Tomasz Chruśliński, Dyrektor biura Fundacji Przeciwko Leukemii, który sam żyje dzięki przeszczepowi szpiku. Dawcą dla niego i dziewczyny z Belgii był dziewiętnastoletni chłopiec Piotrek. 29 marca 2012 r. zebrani w świetlicy najstarsi uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat dawstwa szpiku kostnego. Na wstępie obejrzeli […]

,,MUZYCZNY REJS” Z ŁÓDZKIM TRIO ,,ZŁOTA TRĄBKA”

W czwartek 29 marca 2012 roku uczniowie naszej szkoły wysłuchali koncertu ,,Muzyczny rejs” w wykonaniu ŁÓDZKIEGO TRIO ,,ZŁOTA TRĄBKA”.  Artyści zaprezentowali młodzieży muzyczne hity z występów prezentowanych na największych statkach pasażerskich. Znalazły się wśród nich  hiszpańskie PASSO-DOBLE, królujące na konkursach tańca towarzyskiego, kojarzący się z grecką kulturą  GREK ZORBA, popularna z piłkarskich stadionów BRAZYLIJSKA SAMBA […]

XII TARGI EDUKACYJNE W ŁOWICZU

W dniu 26 marca 2012 roku w restauracji ,,Szkiełka” w Łowiczu odbyły się XII Targi Edukacyjne dla uczniów klas trzecich Gimnazjum zorganizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu. Wśród dziewięciu szkół prezentujących swoją ofertę edukacyjną znalazł się również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi […]

X TARGI KARIERY W SKIERNIEWICACH – SZKOŁA DLA GIMNAZJALISTY

W dniu 23 marca 2012 roku  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentował swoją ofertę edukacyjną na X Targach Kariery w Skierniewicach zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd  Pracy w Łodzi Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach. W otwarciu tegorocznych targów “Szkoła dla gimnazjalisty”  uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Starostwa, Kuratorium […]

KONFERENCJA DLA PRODUCENTÓW WARZYW I TRUSKAWEK

22 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej firma ProCam Polska Oddział Łowicz/Sromów zorganizowała konferencję dla producentów warzyw i truskawek. W konferencji udział wzięli  rolnicy z powiatu łowickiego produkujący warzywa i truskawki, a także zainteresowani tematyką ochrony i uprawy warzyw uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Konferencja rozpoczęła się […]

W NAGRODĘ VERDI…

Dnia 21 marca 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie udali się do Łodzi na operę ,,Nabucco” Verdiego wystawianą przez artystów Teatru Wielkiego.  Wyjazd był nagrodą dla tych, którzy w pierwszym semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. […]

DNI OTWARTE SZKOŁY

W dniach 16 i 21 marca 2012 roku odbyły się Dni Otwarte, podczas których wszyscy zainteresowani gimnazjaliści i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Podczas spotkań z odwiedzającymi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie udzielali wszelkich informacji dotyczących szkoły, kierunków kształcenia […]

PROW 2007-2013. INFORMACJA. INSTRUMENTY WSPARCIA.

W dniach 19 – 20 marca 2012 roku Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki był organizatorem szkolenia z zakresu promocji PROW 2007 – 2013. Adresatami stali się wybrani uczniowie sześciu szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a miejscem realizacji była Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju […]

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH PRZEZ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach pozyskiwania  środków pozabudżetowych  złożył następujące wnioski: Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  złożono wniosek na Termomodernizację budynków ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie i wymianę oświetlenia na energooszczędne. Realizacja tego projektu byłaby właściwie zakończeniem termomodernizacji  budynków ZSCKR. Wcześniej wymieniono stolarkę drzwiową i […]