OBCHODY DNIA DZIECKA NA SPORTOWO…

Tradycyjnie 1 czerwca każdego roku w naszej szkole odbywają się obchody Dnia Dziecka połączone z Dniem Sportu. Jest to impreza bardzo oczekiwana przez młodzież.

Program zawiera propozycje różnorodnych form konkursów rekreacyjno – sportowych. Głównym celem imprezy jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowania do rekreacji.

Konkursy sportowe przeprowadzają nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy z innymi nauczycielami.

Na szkolnym boisku odbyło się kilka widowiskowych konkurencji:

 • kometka –  I miejsce – Adrian Andrzejczyk kl. II TAK, II miejsce – Paweł Kołodziejczyk kl. TR/TAK, III miejsce – Kinga Jarczyńska kl. I TW
 • żonglerka – I miejsce – Damian Mozga kl. I TR/TAK, II miejsce – Adrian Andrzejczyk kl. II TAK, III miejsce – Michał Galant kl. I TR/TAK
 • dart – I miejsce – Katarzyna Sawicka kl. II TW, II miejsce – Adrian Woźniak kl. I TR/TAK, III miejsce – Monika Olejniczak kl. I TW
 • skakanka – I miejsce – Patrycja Grzesiak kl. I TW, II miejsce – Mariusz Biskupski kl. II TR, III miejsce – Monika Chrobot kl. I TR/TAK
 • hula hop – I miejsce – Renata Kasperowicz kl. I TW, II miejsce – Karolina Pawlikowska kl. II TAK, III miejsce – Monika Gałek kl. III TR/TAK
 • rzuty osobiste do kosza – I miejsce – Martyna Waszak kl. I TW, II miejsce – Marcin Marczak kl. I TW, III miejsce – Nikodem Walczak kl. II TW
 • streetball – I miejsce – Rafał Banachowicz i Zbigniew Mikina kl. II TR, II miejsce – Adam Wudka i Damian Mozga kl. I TR/TAK, III miejsce – Kamil Kosiorek i Jakub Radwański kl. I TW
 • skoki w workach – I miejsce – Adam Dąbrowski kl. II TR, II miejsce – Dominik Bandos kl. II TAK, III miejsce – Bartosz Stasia kl. I TW
 • siatkowa piłka plażowa – I miejsce – kl. I TW, II miejsce – kl. II TW, III miejsce – kl. III TR/TAK
 • przeciąganie liny – I miejsce – kl. II TR, II miejsce – kl. I TR/TAK, III miejsce – I TW
 • turniej piłkarskich szóstek – I miejsce – kl. II TR, II miejsce – kl. I TW, III miejsce – kl. I TR/TAK.

Uczniowie biorący udział w poszczególnych konkurencjach indywidualnych i grupowych otrzymali dyplomy i nagrody.

Pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak przyznała również specjalną nagrodę dla najaktywniejszej i najbardziej ,,usportowionej” klasy, którą okazała się kl. I TW.

Główną atrakcją dnia był mecz finałowy rozegrany pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Zabawa była przednia! Sami zresztą popatrzcie na zdjęcia!!!


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W MAZOWIECKIM CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT

23 maja 2011 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli w zajęciach  dydaktycznych z  rozrodu zwierząt w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Uczniowie mogli zobaczyć np. próby pobrania nasienia od buhaja, ocenę wzrokową pobranego nasienia, przygotowanie nasienia do oceny mikroskopowej, obserwowali ruch i wady budowy plemników oraz dokonywali oceny nasienia wcześniej zamrożonego.

Wyjazd zorganizowała Pani Joanna Balcerska – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Pani Bogumiła Łaniecka – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

20 maja 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbył się etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Do konkursu zgłosiło się 196 szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z całej Polski. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 4100 uczniów. Natomiast do zmagań w etapie centralnym przystąpiło 127 uczniów i 7 uczennic.

Karolina Kalota uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła 21 miejsce.

Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pani Bogumiły Łanieckiej.

MATURA 2011 ROZPOCZĘTA!

Sale do pisania matur przygotowane już w piątek przed długim weekendem. Również kasztany zakwitły w tym roku
z niemal tygodniowym wyprzedzeniem.

Maturzyści zaczęli punktualnie o godz. 9 wyposażeni w długopisy z czarnymi wkładami albo w pióra z czarnym atramentem. Muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński  i kultura antyczna.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór i długopisów!


220 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Witaj majowa jutrzenko

Świeć naszej polskiej krainie

Uczcimy ciebie piosenką

Polska nigdy nie zaginie.

Witaj Maj, 3 Maj

Dla Polaków błogi raj.

W coroczny kalendarz uroczystości w szkole jest wpisany apel z okazji rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych i nie do końca rozumianych przez młodzież.

4 maja 2011 roku uczniowie klasy II TW i III TW pod opieką Pana Dariusza Wojtysiaka – nauczyciela historii przygotowali montaż słowno-muzyczny z tej okazji. Nie zabrakło biało-czerwonej flagi państwowej, hymnu, daty
,,3 Maja 1791 rok,, oraz nazwisk Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Igncego Potockiego i Stanisława Małachowskiego.

Występujący przybliżyli główne założenia Konstytucji z 1791 roku, jej wielkie znaczenie dla narodu polskiego w walce
o wzmocnienie państwa i zachowanie jego suwerenności. Przypomniane zostały sylwetki osób będących twórcami tak ważnego dla całego narodu polskiego aktu prawnego. Zwrócono także uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie a druga na świecie ( po Stanach Zjednoczonych ).

Młodzież zaprezentowała wiersze i piosenki oddające klimat walk narodowowyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów i ucisku Polski przez okupantów i zaborców.  Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.
Inscenizację zakończył wymowny refren piosenki: „Żeby Polska była Polską”.

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz.
Uczę się dopiero widzieć świat, jaki jest.
Uczę się dopiero świata, jaki jest.


29 kwietnia 2011 roku o godz.13.00. odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak.

Po przemówieniu dyrektora szkoły Zofii Wawrzyńczak abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i nagrody za celujące, bardzo dobre, dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymała Katarzyna Lewandowska z klasy IV TW. Na ręce jej rodziców został złożony list gratulacyjny. Nagrody książkowe otrzymali uczniowie: Żaneta Wróblewska, Patryk Kubiak, Karolina Bokuniewicz, Karolina Praznowska, Jakub Gajewski, Michał Wielec, Kamil Lisiński, Roman Ploch.
W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich. Niespodzianką dla abiturientów była prezentacja multimedialna pozwalająca na przypomnienie najpiękniejszych chwil spędzonych w murach szkoły. Nie obyło się bez łez…

Uczniowie klas maturalnych podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły za trud i wysiłek włożony  w przygotowanie ich do dorosłego życia.

Ogółem szkołę ukończyło 52 uczniów i słuchaczy.

Abiturienci Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik weterynarii:

 1. Andrzejczak Sebastian Łukasz
 2. Banasik Damian Sebastian
 3. Bokuniewicz Karolina
 4. Borowiec Karol
 5. Jabłoński Piotr Janusz
 6. Janicka Paweł
 7. Kaniowska Paula Zofia
 8. Karkowska Joanna Magdalena
 9. Kubiak Patryk Tomasz
 10. Kutnowski Mateusz
 11. Lewandowska Katarzyna
 12. Makowski Arkadiusz
 13. Praznowska Karolina Marzena
 14. Sakowski Robert Jan
 15. Sebastyan Tobiasz
 16. Sieradzka Sylwia Irmina
 17. Siurek Sylwia Klaudia
 18. Skierka Anna
 19. Sokołowska Paulina
 20. Stelmach Paulina
 21. Wróblewska Żaneta
 22. Żylak Anna

Abiturienci Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik:

 1. Bończak Marcin
 2. Dabergut Przemysław
 3. Dylik Mateusz Tadeusz
 4. Gajewski Jakub
 5. Gasik Mariusz Łukasz
 6. Jabłoński Hubert
 7. Kalski Marcin
 8. Kaźmierczak Dariusz Adam
 9. Kuc Wojciech
 10. Lisiński Kamil
 11. Łąpieś Michał
 12. Łąpieś Przemysław
 13. Marciniak Adrian
 14. Muras Bartłomiej
 15. Olejniczak Łukasz
 16. Paciorkowski Dariusz Marek
 17. Ploch Roman
 18. Skierki Przemysław
 19. Świecki Karol
 20. Wielec Michał
 21. Wieteska Katarzyna

Abiturienci Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik (szkoła dla dorosłych):

 1. Boczek Grzegorz
 2. Głowacki Adam
 3. Głowacki Wojciech
 4. Kawka Tomasz
 5. Łąpieś Radosław
 6. Milczarska Małgorzata
 7. Pałatyńska Aneta
 8. Pietrzak Paweł
 9. Wielkopolan Wioletta

APEL Z OKAZJI BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W czwartek 28 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji zbliżającej się beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Spotkanie miało nietypową formę, ponieważ zamiast montażu słowno-muzycznego uczniowie mogli obejrzeć film Jan Paweł II Kronika Dni Ostatnich. Film nie tylko opowiadał o życiu Papieża – Polaka, ale także został ubogacony o fragmenty papieskich wystąpień podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny.

Film dostarczył oglądającym wielu wzruszeń, tak ważnych i cennych w dzisiejszym dniu. Stroną artystyczną całego przedsięwzięcia zajął się Pan Aleksander Frankiewicz – nauczyciel religii.

OBCHODY DNIA ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego

na pozór niewielkiego

Ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas.

Florian Plit

Dzień Ziemi to akcja prowadzona corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje również przez naszą szkołę.

W dniu 19 kwietna 2011 roku członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali krótki program artystyczny pod hasłem Cztery żywioły.

Inscenizacja była nie tylko okazją do edukacji ekologicznej, ale również do dobrej zabawy. Tego typu inicjatywy są świetnym ukoronowaniem wszystkich działań przyrodniczych i ekologicznych prowadzonych w szkole.

MATURZYŚCI ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA JASNEJ GÓRZE

16 kwietnia 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie brali udział w XVII Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Łowickiej. W spotkaniu uczestniczy blisko 4 tys. osób
z 61 szkół ponadgimnazjalnych.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa z programu duszpasterskiego Kościoła  „W KOMUNII Z BOGIEM”. Modlitwa rozpoczęła się o godz. 10.00 Drogą Krzyżową na wałach jasnogórskich, ,,Wpisujecie się dzisiaj swoją pielgrzymką w ten wielki nurt pielgrzymowania na Jasną Górę – mówił, witając młodzież, o. Karol Oset  – Kochani młodzi pielgrzymi, witamy was bardzo serdecznie i zależy nam na tym niezmiernie, abyście tu dotknęli tej świętości, obecności Matki Bożej na tym miejscu, dla nas i dla każdego człowieka. Ona tutaj przygarnia was do Swego serca, pociesza, umacnia, dodaje otuchy i zapewnia, jeśli będziemy patrzeć na Jezusa, to Ona również będzie z nami”. Następnie młodzież udała się do Sali o. Kordeckiego, gdzie o godz. 10.45 uczestniczyła w konferencji. Centralnym punktem modlitwy była Msza św. odprawiana o godz. 12.00 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii, w koncelebrze 37 kapłanów, przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz diecezji bp Andrzej Dziuba, który przywitał zebranych słowami: „Jakby cząstka diecezji łowickiej przeniosła się dzisiaj na Jasną Górę i staje tutaj w duchu wdzięczności, a jednocześnie także pełnej ufności prośby, zwłaszcza w intencjach matury, w intencjach wyborów dróg życiowych, w intencjach tego, co jest przyszłością”. „My dzisiaj, w jakimś sensie, zostawiliśmy swoje parafialne zabiegania wokół przygotowania do Wielkiego Tygodnia – mówił w homilii bp Andrzej Dziuba – ,,Wy, droga młodzieży, pozostawiliście intensywność przygotowania do egzaminu dojrzałości, wasi nauczyciele i wychowawcy, tak, jak wam towarzyszyli przez lata szkoły, tak chcieli być także z wami dzisiaj, tutaj, jakby w tej niepowtarzalnej pustyni, w której nic nie przeszkadza w patrzeniu w samego Boga, w tym rozpoznaniu, jak mówi hasło naszej pielgrzymki, ‘Komunii z Bogiem’”.

SZKOŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA II MIEJSCU W ELIMINACJACH II STOPNIA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI ROLNICZYCH W WARSZAWIE – 4 LAUREATÓW

W dniu 15 kwietnia 2011 roku uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z sukcesem wzięli udział w eliminacjach II stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie.

W bloku „Produkcja zwierzęca”

Tytuł laureata i 1 miejsce zajął Sebastian Andrzejczak uczeń klasy IV  TW z punktacją 87 punktów,

3 miejsce zajął Łukasz Czułek uczeń klasy III TW z punktacją 79 punktów.

Uczniów do udziału w olimpiadzie przygotowała pani Bogumiła Łaniecka nauczyciel produkcji zwierzęcej.

W bloku „Produkcja roślinna”

1 miejsce zajął Kamil Lisiński uczeń klasy IV TR z punktacją 80 punktów. Opiekun pani Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.

W bloku „Mechanizacja rolnictwa”

2 miejsce zajął Jakub Gajewski uczeń klasy IV TR – zdobył 94 punkty. Opiekun pan Stanisław Kosmowski nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

W bloku „Agrobiznes

7 miejsce zajął Damian Kuciapski z klasy III TR,

8 miejsce Adrian Stępień również z klasy III TR.

Są to dobre lokaty, gdyż w tym bloku startują głównie uczniowie z Technikum Agrobiznesu, którzy realizują przedmioty ekonomicznie w znacznie szerszym zakresie. Opiekun pani Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe w postaci: aparatów i  ramek cyfrowych oraz słuchawek z mikrofonem.

Wymienieni uczniowie w dniach 3-4 czerwca w Pyrzowicach (okręg szczeciński) będą konkurować z finalistami z innych okręgów. Nagrodą dla laureatów etapu centralnego są m.in. indeksy wyższych uczelni.

Eliminacje okręgu warszawskiego przebiegały pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Torunia.