Wyjaśnienie 5, 6 i 7

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Proszę o dopuszczenie do przetargu okien PCV 5-komorowych o szerokości profilu 70mm,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Tak dopuszcza się okna PCV 5-komorowe o szerokości profilu równym lub większym niż 70mm

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Z kosztorysu nakładczego wynika, że Zamawiający nie przewiduje obróbek wewnętrznych oraz malowań wewnętrznych. Proszę o potwierdzenie w/w zapisu.
2. W ofercie podajecie Państwo jedną stawkę VAT. Wg naszej wiedzy przy wymianie stolarki okiennej w internacie obowiązuje 7% VAT, zaś w szkole 22%. Jaką stawkę VAT należy przyjąć. Jeżeli należy przyjąć 2 różne stawki VAT, to wymaga to zmiany druku oferty oraz przedmiaru robót,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
– W poz. 10 kosztorysu ofertowego ująć (oprócz tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV. na ościeżach o szerokości 25cm) – wg własnej kalkulacji wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III ościeży od strony wewnętrznej.
– W poz. 11 kosztorysu ofertowego ująć (oprócz malowania tynków zewnętrznych farba silikonową) – wg własnej kalkulacji wykonanie malowania farbami emulsyjnymi uzupełnień tynków zwykłych kat. III ościeży od strony wewnętrznej.
Dla potrzeb dokładnej wyceny wskazana jest wizja Wykonawcy w terenie , aby dokładnie móc oszacować całkowite swoje koszta za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Ad. 2.
Zamawiający dokonuje ustalenia wartości zamówienia bez podatku od towarów i usług (VAT), to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zastosowania odpowiedniej stawki VAT dla danej kategorii robót.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie 7

Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. W nawiązaniu do wyjaśnień nr 3 z dn.17.06.2010r. prosimy o szczegółowe
sprecyzowanie czy inne okna oprócz O2 i O3 mają być wyposażone w mechanizmy
do uchylania kwater z poziomu podłogi. Brak jednoznacznej informacji,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
– Okna oznaczone symbolem o2 i o3 (budynek sali gimnastycznej) mają być wyposażone w mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 3 i 4

Wyjaśnienie nr 3
Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 5-komorowego o grubości 70mm przy spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji technicznej?,
2. Prosimy o szczegółowe o sprecyzowanie i zaznaczenie na rysunkach, które okna (kwatery) mają być uchylane z poziomu podłogi oraz podać ilość mechanizmów w poszczególnych oknach. Jednocześnie informujemy, że mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi mają zastosowanie tylko dla kwater uchylnych a nie rozwierno – uchylnych,
3. Czy drzwi d1, d2 mają być zewnętrzne? Jeżeli tak mogą być wykonane z aluminium?,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Tak dopuszcza przy grubości profilu równym lub większym niż 70mm
Ad. 2.
– Okno oznaczone symbolem o2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
– okno oznaczone symbolem o3 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. 1 skrzydło rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
Ad. 3.
Drzwi oznaczone symbolem d1 i d2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) są drzwiami zewnętrznymi do budynku sali gimnastycznej.
Drzwi mogą być wykonane jako PCv lub aluminium
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d2:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– boczne mniejsze skrzydło profil PCV/AL w poziomie klamki.
– panel ciepły wypełnienie pianką.
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d1:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– panel ciepły wypełnienie pianką.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Przetarg ZSP.S.341/2/10

Szczegóły przetargu dotyczącego: Wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej i internatu na terenie Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie 64
Pliki do pobrania:

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 2
Zamawiający informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej okna O2 o wymiarach 2750×5500 mają być wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu podłogi. Informuję, że nie ma możliwości zastosowania tego mechanizmu w oknach RU. Proszę więc o zmianę funkcji otwierania z RU na U oraz określenie ilości mechanizmów otwierania z poziomu podłogi. Czy w oknie 03 należy zastosować mechanizm otwierania w jednym czy dwóch skrzydłach?,
2. Czy drzwi podlegające wymianie do drzwi zewnętrzne ? zgodnie z opisem na rysunkach czy drzwi balkonowe ? zgodnie z przedmiotem robót. Jakie szklenie należy zastosować w drzwiach?,
3. Czy określenie szyba biała oznacza szybę standardową przezroczystą 4/16/4 czy szybę mleczną,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę funkcji otwierania RU na U.
Ilość mechanizmów otwierania z poziomu podłogi – 2
W oknie O3 zastosować mechanizm otwierania w dwóch skrzydłach.
Ad. 2.
Drzwi zewnętrzne, panel pełny ciepły.
Ad. 3.
Oznacza szybę standardową przezroczystą 4/16/4

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 14.06.2010 r. do przetargu ZSP.S.341/2/10

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 14.06.2010 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
Czy zamawiający dopuszczcza
1. zastosowanie profili PCV 6 komorowych o szerokości profilu równej 70 mm i o współczynniku przenikania ciepła K?1,7 W/m2K,
2. czy zastosowane mają być szyby zespolone z ramką z tworzywa, a wyklucza się zastosowanie szyb z ramką aluminiową,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili PCV 6 komorowych o szerokości profilu powyżej 70mm i o izolacyjności cieplnej kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż U = 1,7 W (m2 * K)
Ad. 2.
Zamawiający nie wyklucza zastosowania szyb z ramką aluminiową (ramka ciepła)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Eko-ogród i eko-pracownia – 2010

Nauczyciele naszej szkoły opracowali projekt pn. eko-ogród i ekopracownia. Jest to działanie w ramach edukacji ekologicznej. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólny koszt projektu wyniósł 26430 zł, z czego 18930 stanowiła dotacja a pozostałą część, czyli 7500 zł wkład własny. Z pozyskanych środków zakupiono do eko-pracowni m. in.: sprzęt audio-video (telewizor i odtwarzacz DVD), kamerę cyfrową, aparat cyfrowy, wizualizer, plansze poglądowe, filmy edukacyjne, stację meteorologiczną, system modułowy (wykorzystywany do wystaw o tematyce ekologicznej) oraz zestaw do badania gleby. W pobliżu szkoły powstał eko-ogród a z pozyskanej dotacji została zakupiona roślinność, która dała początek bogatej bioróżnorodności biologicznej. W ten sposób powstał kolejny zielony zakątek otoczenia szkoły idealnie komponujący się z parkiem wiejskim. Przed tworzeniem eko-ogrodu ogłoszono wśród młodzieży konkurs na projekt tego obiektu. Nowo powstałe eko-pracownia i eko-ogród w znacznym stopniu ułatwią realizację treści ekologicznych a nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia edukacyjne.
Iwona Przytulska
Zduńska Dabrowa, 27.05.2010 r.

Informacje dla rodziców

 

—————————————————————————————————————–

Kalendarz roku szkolnego 2011/2012

 

Szanowni Rodzice!

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1 % Waszej rodziny, przyjaciół. Jeśli nie podejmiecie tej decyzji, o Waszych pieniądzach będą decydować inni!. Wskażcie w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Wasz 1% podatku.
Macie do tego prawo!

Przekaż 1 % NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA!

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1 % podatku. To wszystko – żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmie się resztą.

W deklaracji PIT w polu 123 należy wpisać:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 600000058466
oraz w polu 129 należy wstawić X.

źródło:
http://ps.org.pl/portal/pokaz/1-dla-mojej-szkoly.html

Praktyka w Niemczech Justyny Stolińskiej uczennicy klasy IV TW

W dniach 28.06-28.09. 2009 roku miałam okazję odbywać trzymiesięczna praktykę zawodową w Niemczech. Wyjazd ten był możliwy dzięki Piotrowi Pietrzakowi z poznańskiej instytucji “TUR”, która uczestniczyła w programieLeonardo da Vinci.
Spośród szkół rolniczych w całej Polsce zostało wylosowanych kilka szkół, w których znalazł się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
Abym mogła wyjechać przeszłam kurs językowy, który przygotował mnie do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez niemieckich rolników w Siennie. Gdy już poznałam wyniki rozmowy, która przeszłam pomyślnie miałam kolejny kurs językowy, który tym razem był przeprowadzony pod kontem poznania niemieckiej kultury i obyczajów ale również pod kontem zachowania się w różnych sytuacjach, np. zakupy, podróż, opowiadania o sobie i rodzinie itp. Ta rozmowa była decydująca pod względem wybrania dla mnie odpowiedniego gospodarstwa rolnego.
Podróż rozpoczęła się w Poznaniu, a zakończyła w Nienburgu w szkole rolniczej Deula, która trwała ok. 10 godzin autokarem. W szkole tej pośród 70-paroosobowej grupie spędziłam 5 dni. W czasie pobytu miałam kolejny kurs językowy i praktyczny, dzięki którym mogłam poznać funkcjonowanie niemieckiego rolnictwa, ale również nauczyć się obsługi maszyn rolniczych. Po zajęciach edukacyjnych mieliśmy wolny czas dla siebie, który wykorzystywałam na zwiedzanie pięknego miasta Nienburg.
Szkoła w Deula posiada nowoczesny i dobrze wyposażony internat ze stołówką, nowoczesne maszyny rolnicze, np. traktory, siewniki, agregaty, pługi itp. oraz własną szkołę kształcenia kierowców (szkoła posiadała najnowsze samochody marki BMW).
Podczas pobytu w tej szkole miałam przyjemność poznać wielu fantastycznych ludzi, którzy stali się moimi przyjaciółmi. Po 5 dniach został zorganizowany przez dyrekcje szkoły grill, który pozwolił nam powiedzieć co nam się podobało, a co nie. Jednocześnie było to nasze pożegnanie przed trzymiesięczną rozłąką, jaką był wyjazd do rodzinnych gospodarstw rolniczych. Podstawą tego programu było indywidualne przydzielenie praktykanta do danego gospodarstwa.
Moim punktem praktyk, a zarazem drugim domem na trzy miesiące stało się gospodarstwo położone w pięknej miejscowości Engbutteler w landzie Cuxhaven. Ta wieś znajdowała się ok. 2km od Morza Północnego. Posesja należała do Bjorma Duckera z małżonką Heidi. Gospodarstwo należące do nich miało powierzchnie 290,5ha z budynkami i podwórzem w tym 111ha ziemi uprawnej, a 178ha użytków zielonych. Wiązała się z tym duża ilość zwierząt gospodarskich (190 krów mlecznych, 400 buhajów, 140 cielaków i 2 konie). Do moich obowiązków należało dojenie krów dwa razy dziennie na nowoczesnej hali udojowej, dbanie i pielęgnowanie domu z roku 1859 oraz opieka nad trójką dzieci (8-letnim Bjarne, 5-letnia Avenją oraz 6-miesieczną Jariną).
Co dwa tygodnie weekend miałam wolny, wtedy mogłam zwiedzać okolice z nowo poznanymi kolegami i koleżankami z Polski. Mogę powiedzieć, że Niemcy zwiedzałam jeżdżąc na rowerze, ponieważ ten kraj posiada bardzo wiele ścieżek rowerowych, czego tylko im tego pozazdrościć. W ten sposób mogłam korzystałam z powietrza morskiego, ale i zwiedzać wszystko dokładnie tak jak chciałam. Również środkiem transportu była kolej, która umożliwiała szybkie dotarcie do celu oraz spotkanie z kolegami i koleżankami oddalonymi od siebie bardzo daleko.
Ciężka praca była wynagradzana co miesięczną wypłatą, wyprawami z szefostwem na różnego rodzaju festyny w miastach, na imprezy okolicznościowe u sąsiadów i w rodzinie szefa. Dzięki temu mogłam poznać kulturę i obyczaje rodowitych Niemców.
Na początku było ciężko z zaklimatyzowaniem się i porozumiewaniem lecz mila i przyjazna atmosfera pozwoliła bardzo szybko pokonać te bariery. Po upływie trzech miesięcy nastał czas rozstania z dotychczasową rodziną i powrotu do Nienburga. Bardzo ciężko było się rozstawać z tym miejscem, ponieważ powstała pewnego rodzaju wieź między mną, a rodziną Duckerów.
W Deuli zdawaliśmy sprawozdanie z pobytu w gospodarstwach i jak oceniamy prace oraz ludzi. Ta oto szkoła w nagrodę za wytrwałość zorganizowała nam wyjazd do ,,Heide Parku” w Hanowerze. Mieliśmy cały dzień na korzystanie z atrakcji tego parku co pomogło nam odstresować się i zapomnieć o rozstaniu z niemiecką rodziną.
Te trzy miesiące bardzo dobrze wspominam. Dzięki temu wyjazdowi mogłam lepiej poznać niemiecką kulturę i obyczaje, poznać nowych ludzi i nowe miejsca. Również mogłam poznać funkcjonowanie niemieckiego rolnictwa i doszkolić swój język. Stałam się odpowiedzialniejsza, pewniejsza siebie i bardziej samodzielna. Zawdzięczam to właśnie tej praktyce.
Nagrodą po zaliczonej praktyce jest certyfikat o przebyciu praktyki, dyplom i zaświadczenie. Dzięki tym dokumentom będzie można łatwiej znaleźć prace oraz dostać się na studia. Bardzo często wracam wspomnieniami do wakacji i do chwil spędzonych w Niemczech bo to są niezapomniane chwile, których mi nikt nie odbierze. Warto decydować się na taki typu wyjazd bo to są nowe szanse i nowe możliwości.
Justyna Stolińska