Olimpiada ,,Polska wieś w Europie”

W dniach 21-22 marca w ZSCKR w Bydgoszczy odbył się etap regionalny Olimpiady ,,Polska wieś w Europie”. Wzięli w nim udział uczniowie klasy III kształcący się w zawodzie technik rolnik – Amelia Drabik, Adam Kołaczyk oraz Wiktor Gortat.

Olimpiadę rozpoczęły warsztaty pod tytułem “20 lat Polski bez UE”.

W piątek uczestnicy z 13 placówek rywalizowali ze sobą podczas rozwiązywania testu. Po napisanym teście, wraz z przewodnikiem uczniowie i opiekunowie mogli zwiedzić najważniejsze punkty na mapie Bydgoszczy i zapoznać się z ich historią.

Serdecznie gratulujemy finalistom.