REWITALIZACJA PARKU WIEJSKIEGO W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

21 lipca w sali barokowej Muzeum w Łowiczu zostały wręczone przez grupę polityków PIS symboliczne czeki – promesy na przyznaną dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na liście zakwalifikowanych do realizacji projektów znalazł się  projekt, który ma na celu poprawę jakości drzewostanu w Parku Wiejskim w naszej szkole. W ramach działań rewitalizacyjnych przewidziana jest również inwentaryzacja zieleni, utworzenie elementów małej architektury krajobrazu, ścieżek spacerowych oraz miejsc odpoczynku zgodnie z projektem, po wyrażeniu zgody przez konserwatora przyrody w Łodzi.

W uroczystym wręczeniu promes udział wzięli: starosta łowicki Marcin Kosiorek, członek Zarządu Powiatu Łowickiego Piotr Gołaszewski, radny wojewódzki Waldemar Wojciechowski, poseł Piotr Polak, senator Przemysław Błaszczyk, wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski oraz posłowie Piotr Polak i Marek Matuszewski. Odbierali je beneficjanci – księża proboszczowie, Grzegorz Dębski – dyrektor Muzeum w Łowiczu, Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły w Zduńskiej Dąbrowie i Krzysztof Skowroński – wójt gminy Zduny.

Rewitalizacja parku   przyczyni się do poprawy estetyki terenu wokół szkoły, stworzy lepsze warunki dla uczącej  się młodzieży i osób przebywających na terenie szkoły.

Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 490 000 zł.

Wkład własny – 10 000  zł.