Konkurs „Lokalny System Monitoringu Wód”

25 marca zakończył się kolejny etap konkursu „Lokalny System Monitoringu Wód” odbywający się w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Konkurs trwał blisko 1,5 roku. W tym czasie uczniowie obecnej klasy III TR i TAK pobierali i badali próbki wody na obecność azotanów. Woda pochodziła z rowów melioracyjnych w pobliżu gospodarstwa szkolnego. Grupa projektowa dzieliła się wynikami badań w formie gazetki szkolnej.

Uczniowie biorący udział w konkursie:

Martyna Gęsiarz, Marzena Witkowska, Adam Cyganek, Daniel Gruźliński, Szymon Legat, Konrad Zarzycki.