PODSUMOWANIE I SEMESTRU NAUKI

W dniu 13 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się apel, w czasie którego Dyrektor Stanisław Kosmowski podsumował osiągnięcia uczniów w pierwszym półroczu nauki, przedstawił informację o już przeprowadzonych i planowanych w najbliższym czasie inwestycjach w obiektach należących do szkoły (m.in. termomodernizacja, rozbudowa internatu, itp.). Poinformował także wszystkich zebranych o wygraniu przez szkołę kolejnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych m.in. w ramach programu Erazmus+ oraz w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na wstępie Dyrektor pogratulował nauczycielom i uczniom sukcesu szkoły w opublikowanym przez czasopismo „Perspektywy” Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017, gdzie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie został sklasyfikowany na 19 miejscu wśród najlepszych szkół technicznych w kraju, a na 2 miejscu w województwie łódzkim. Tym samym placówka otrzymała miano „Złotej Szkoły 2017”.

W dalszej części apelu Dyrektor podsumował osiągnięcia uczniów w I półroczu roku szkolnego 2016/2017, w tym m.in.: średnie ocen, frekwencję oraz wzorowe oceny z zachowania. Przypomniał również o sukcesach uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Wspomniał ponadto o aktywności uczniów biorących udział w różnorodnych zającach pozalekcyjnych, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Następnie uczennicy klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii Oliwi Brzozowskiej, stypendystce Prezesa Rady Ministrów, Dyrektor wręczył upominek – power  bank przekazany od Ministra Rolnictwa.

Podczas apelu ogłoszone zostały również wyniki szkolnego konkursu plastycznego na Anioła  Bożonarodzeniowego. Konkurs plastyczny na najpiękniejszego anioła skierowany był do wszystkich uczniów szkoły, a jego organizatorami byli nauczyciele: p. Agnieszka Piesik          i p. Paweł Kudelski. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów, a prace konkursowe oceniało niezależne jury uwzględniając oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni – otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe – pendrivy i słodycze.

Wyniki konkursu:

I miejsce:

Aleksandra Adamczyk – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

Małgorzata Sęk – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Adrian Witczak – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Patrycja Gałusa – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

II miejsce:

Marcel Kaczor – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Patryk Żakieta – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

III miejsce:

Paulina Rejs – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

Bartłomiej Fijałkowski – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

W ramach upowszechniania rezultatów programu Erasmus + , uczennice klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik  architektury krajobrazu Justyna Banasiak i Wiktoria Jóźwiak, które odbywały staż zawodowy w zakresie „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim”, przedstawiły prezentację multimedialną z odbytego w maju 2016 roku wyjazdu do Niemiec do ośrodka DEULA w Nienburgu. Podczas prezentacji uczennice opowiadały o odbywanych zajęciach praktycznych w ramach stażu, przyswajaniu zagadnień merytorycznych i spędzaniu czasu wolnego. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodzież szkolna z uwagą i zainteresowaniem słuchali  relacji stażystek. Po zakończeniu prezentacji Dyrektor Szkoły wręczył stażystom tzw. Europass – Mobilność, czyli dokument zawierający informacje na temat wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji nabytych podczas stażu w DEULA Nienburg.

DSC_0025 (Kopiowanie)

DSC_0031 (Kopiowanie)

DSC_0021 (Kopiowanie)