REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 18 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Godzianowie odbył się VI Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Celem przeglądu było:

  1. Kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów;
  2. Popularyzacja i poznanie wartościowej literatury patriotycznej;
  3. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej;
  4. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty, poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym, wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły: Ewelina Popławska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Izabella Matusiak z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Ewelina Popławska zaśpiewała “Kolędę Warszawską”, “Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, natomiast Izabella Matusiak zaśpiewała “Psalm stojących w kolejce” oraz “Pamięć”.

Po przesłuchaniu wszystkich finalistów wyłoniono 6 laureatów. W grupie tej znalazła się jedna z naszych uczennic: Ewelina Popławska. Ewelina z pozostałymi laureatami została zaproszona na występ 22 maja 2016 roku, na którym otrzymała pierwsze wyróżnienie. Została nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, natomiast od organizatorów przeglądu otrzymała nagrodę.

Jesteśmy dumni z występów naszych uczennic i życzymy dalszych sukcesów w realizacji wyznaczonych celów.

IMG0031A (Kopiowanie)