EKOFORUM

23 października 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbędzie się realizacja zadania pt. „Ekologicznie to znaczy zdrowo” – propagowanie ekologicznych form żywienia i funkcjonowania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zorganizowane Ekoforum pogłębi wiedzę młodzieży jak również nauczycieli szkół gimnazjalnych, LO w Zdunach, uczniów i nauczycieli naszej szkoły w zakresie ekologii środowiska naturalnego i zasad funkcjonowania w nim człowieka.
Wartość ogólna zadania wynosi 20 890,00 PLN, natomiast 18 800,00 PLN to wysokość jaką stanowi przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

indeks (Kopiowanie)

W ramach projektu będą zakupione:
• odtwarzacz audio-video do odtwarzania filmów o tematyce ekologicznej;
• Książki,
• Tablice żywieniowe,
• Plansze z piramidami żywieniowymi,
• Filmy dydaktyczne,
• Antyramy do ekspozycji wierszy,
• Sztalugi do ekspozycji prac plastycznych.

Działania edukacyjne będą obejmowały następujące cele:
– upowszechnianie wiedzy na temat stanu ekologii,
– wymiana doświadczeń i poznawanie nowych metod pracy z uczniem w realizowaniu treści z ekologii,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko w naszym regionie,
– reklamowanie miejsc aktywnego wypoczynku w regionie,
– promocja zdrowego stylu życia i odżywiania przez edukację ekologiczną,
– kształtowanie wśród młodzieży zachowań właściwego korzystania z dóbr przyrody i jej ochrona,
– wzbudzanie zainteresowania możliwością lokalnego rozwoju w kontekście programu Natura 2000.

Planowane wydarzenie składać się będzie z trzech etapów:

I część – 3 wykłady z zakresu :
• „Wpływu zanieczyszczenia środowiska na wartość i trwałość produktów żywnościowych oraz zasad zdrowego odżywiania.
• „Zasad racjonalnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin i jego wpływ na zdrowotność roślin i zwierząt oraz produktów żywnościowych”.
• „Zdrowie w aspekcie aktywności fizycznej na tle przyrody”.

Wykłady prowadzone będą przez wykładowców z SGGW w Warszawie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

II część – warsztaty, podczas których młodzież pozna zasady sporządzania podstawowych dań z zachowaniem zasad zdrowego żywienia z wykorzystaniem norm żywieniowych tabel kaloryczności. Praca w grupach nauczy wspólnego działania, odpowiedzialności i podejmowania własnych inicjatyw.

III część – konkursy: plastyczny, literacki oraz na prezentację multimedialną, dzięki którym młodzież podczas przygotowywania prac ujawni swoje talenty.
Dla zwycięzców konkursów oprócz nagród rzeczowych odbędą się wycieczki do:
– Centrum Edukacji Ekologicznej „Źródła” w Łodzi,
– Gospodarstwa agroturystycznego i ekologicznego.
Informacja o organizowanym forum (pisemne zaproszenie) przesłana została do pobliskich gimnazjów oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły.

www.zainwestujwekologie.pl

max_piramida_zywienia (Kopiowanie)źródło: http://www.ekologia.pl/wiedza/poradnik/zdrowe-odzywianie/zdrowa-dieta,11028.html