IV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W dniu 14 maja 2014 roku w Godzianowie odbył się IV Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznych. W przeglądzie tym wzięło udział 40 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowały dwie uczennice − Ewelina Popławska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii i Marta Kowalczyk z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dziewczęta pięknie wykonały przygotowane utwory.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono ośmiu finalistów. W ósemce tej znalazła się nasza uczennica Ewelina Popławska, która zaśpiewała dwa utwory ─ „Ostatni list” Lecha Makowieckiego oraz „Ojczyzno ma” ks. Stefana Ceberka.

Finaliści zostali zaproszeni na występ 18 maja 2014 roku do sali GOK w Godzianowie aby spośród nich wyłonić laureatów IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ewelina Popławska zajęła III miejsce i została nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, a od organizatorów przeglądu otrzymała aparat fotograficzny.

Cieszymy się z sukcesów Eweliny i życzymy by przynosiły jej wiele radości i satysfakcji.

2014-05-18-185 (Kopiowanie)2014-05-18-186 (Kopiowanie)2014-05-18-192 (Kopiowanie)2014-05-18-193 (Kopiowanie)