EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI ZIMOWEJ ZA NIMI

W dniach 9 – 10 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii potwierdzali kwalifikację R. 9 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt. Zaś w dniach 14 – 15 stycznia 2014 roku absolwenci Szkoły Policealnej przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodach technik rolnik oraz technik weterynarii.

Życzymy osiągnięcia zadowalających wyników.

DSC_0317 (Kopiowanie)DSC_0342 (Kopiowanie)