SZKOŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA II MIEJSCU W ELIMINACJACH II STOPNIA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI ROLNICZYCH W WARSZAWIE – 4 LAUREATÓW

W dniu 15 kwietnia 2011 roku uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z sukcesem wzięli udział w eliminacjach II stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie.

W bloku „Produkcja zwierzęca”

Tytuł laureata i 1 miejsce zajął Sebastian Andrzejczak uczeń klasy IV  TW z punktacją 87 punktów,

3 miejsce zajął Łukasz Czułek uczeń klasy III TW z punktacją 79 punktów.

Uczniów do udziału w olimpiadzie przygotowała pani Bogumiła Łaniecka nauczyciel produkcji zwierzęcej.

W bloku „Produkcja roślinna”

1 miejsce zajął Kamil Lisiński uczeń klasy IV TR z punktacją 80 punktów. Opiekun pani Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.

W bloku „Mechanizacja rolnictwa”

2 miejsce zajął Jakub Gajewski uczeń klasy IV TR – zdobył 94 punkty. Opiekun pan Stanisław Kosmowski nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

W bloku „Agrobiznes

7 miejsce zajął Damian Kuciapski z klasy III TR,

8 miejsce Adrian Stępień również z klasy III TR.

Są to dobre lokaty, gdyż w tym bloku startują głównie uczniowie z Technikum Agrobiznesu, którzy realizują przedmioty ekonomicznie w znacznie szerszym zakresie. Opiekun pani Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe w postaci: aparatów i  ramek cyfrowych oraz słuchawek z mikrofonem.

Wymienieni uczniowie w dniach 3-4 czerwca w Pyrzowicach (okręg szczeciński) będą konkurować z finalistami z innych okręgów. Nagrodą dla laureatów etapu centralnego są m.in. indeksy wyższych uczelni.

Eliminacje okręgu warszawskiego przebiegały pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Torunia.