X edycja Ogólnopolskiego konkursu „Indeks dla Rolnika”

7 grudnia 2023 r odbył się II etap ogólnopolskiego konkursu „Indeks dla Rolnika”. To już X edycja konkursu, którego celem jest umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Politechniki Bydgoskiej) za pośrednictwem tytułu laureata. Do zmagań o miejsca finałowe przystąpiło 97 uczestników z 33 szkół rolniczych całej Polski.  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało trzech uczniów: Martyna Błąkała, Adam Biernaciak i Wiktor Gortat wszyscy uczą się w technikum rolniczym. W eliminacjach rozwiązywali test składający się z 60 pytań, obejmujący zagadnienia:
produkcji zwierzęcej: anatomia i fizjologia zwierząt, paszoznawstwo i gospodarkę paszową, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, żywienie zwierząt gospodarskich; produkcji roślinnej: wymagania klimatyczno- glebowe roślin uprawnych, agrotechnika, zbiór i przechowywanie plonów. Do III etapu zakwalifikowało się 23 uczestników,  a wśród nich 10 miejsce zajął Adam Biernaciak. Adam w rywalizacji o indeks  na Politechnikę Bydgoską będzie musiał przygotować piętnastominutową prezentację na podany przez organizatorów temat.

Gratulujemy wszystkim uczniom reprezentującym szkołę a w szczególności Adamowi.
Życzymy sukcesu w finale.

 

Sukces naszych uczniów w Finale Wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Miejsce na podium i nagroda za udział dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie w Finale Wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Jakub Kozlowski z klasy 4TR po dwóch etapach konkursu ( część pisemna i część ustna) zajmuje 3 miejsce w Finale, wygrywa liczne i cenne nagrody rzeczowe. Mateusz Kamiński (4 TR) otrzymuje nagrodę i podziękowanie!

Wielkie gratulacje dla Jakuba, brawo dla Mateusza!