Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w dniu 1 września (czwartek) 2022 roku

Msza Św. w Kościele Św. Jakuba w Zdunach – godz.8.30

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 (przed budynkiem szkoły ) – godz.10.00.

Spotkanie klas z wychowawcami – po inauguracji roku szkolnego.

Wychowankowie internatu na Mszę Świętą odprowadzani są przez wychowawców klasy.

Uczniowie i wychowankowie nie uczęszczający na lekcje religii pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Na pierwszym spotkaniu z wychowawcą, uczniowie zostaną zapoznani z procedurami i zasadami, jakie będą obowiązywały w szkole od 1 września 2022 roku.

                                                                               Zofia Rosa