Zmarła Zofia Kujawiak, emerytowana nauczycielka ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Zofia Kujawiak (1940- 2021);

9 lutego 2021 roku odeszła od nas p. Zofia Kujawiak. Wiadomość o jej śmierci zatrzymała nas na moment w osłupieniu i wielkim smutku. To odejście, zamyka pewien rozdział historii szkoły. W odejściu p. Zofii najbardziej boli strata dobrego, wrażliwego, o nietuzinkowej osobowości człowieka.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 13.02.2021 (sobota) o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym w Pszczonowie/koło Łyszkowic.

Zofia Kujawiak – urodzona w powiecie łowickim. Skończyła studia wyższe na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie. Od roku 1970 podjęła pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dą­browie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 1984 roku została kierownikiem szkolenia praktycznego. Funkcję z oddaniem pełniła do odejścia na emeryturę w 2000 roku. Była wyjątkowo rzetelnym pedagogiem – nauczycielem i wychowawcą. Organizowała liczne konkursy dla młodzieży. Jej oczkiem w głowie był “Szkolny Konkurs Orki”

Prowadziła Szkolne Koło PCK, w ramach którego organizowała zbiórki żywności i odzieży dla potrzebujących. Założyła Szkolny Klub Honorowych Daw­ców Krwi, który zajmował czołowe miejsca w kraju. Ważne wydarzenia dokumentowała w kronikach: PCK i Środowiskowego Uniwersytetu Ludowego.

Pani profesor Zofia Kujawiak, była propagatorką kultury ludowej i tradycji łowickich wśród młodzieży i miesz­kańców gminy Zduny. Wielokrotnie organizowała widowiska i spektakle kultywujące gwarę i strój łowicki m.in. “Jak to na wsi łowickiej beło”, widowisko obrzę­dowe “Wigilijo u Wojtysiaków w Jackowicach Prymasowskich w 1938 r.” Nawiązała bliską współpracę z Dąbro­wiankami, która zaowocowała utworzeniem Środowiskowego Uniwersytetu Ludo­wego przy Zespole Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie w 1994 r. (ŚUL). Została jego pierwszym prezesem. Podlegał on pod Towarzystwo Uniwer­sytetów Ludowych w Warszawie. W 1995 roku nawiązała współpracę ze wszystkimi sołectwami w gminie, wynikiem czego była Sesja “Tradycji i współczesności Uni­wersytetów Ludowych”, połączona z wystawą twórczości ludowej i Dniami Otwartych Drzwi Szkoły. W 1996 roku odbyło się pierwsze Spotkanie Biesiadne Twórców Ludowych oraz rodzin uczniów ZSR w Zduńskiej Dąbrowie śpiewających i muzy­kujących. Ponadto w tym samym roku. odbyła się w szkole 3-dniowa Krajowa Młodzieżowa Wigilia TUL-owska, która zgromadziła Zarząd Krajowy TUL oraz młodzież z całego kraju.

Otrzymała wiele nagród i odznaczeń m.in. nagrodę Mini­stra Oświaty i Wychowania, Odznakę – Zasłużony Pracownik Rolnictwa, nagrodę Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie