DARIA GINTER I ZUZANNA MARKIEWICZ – UCZENNICE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE REPREZENTOWAŁY SZKOŁĘ W II ETAPIE OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 stycznia 2016 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.
Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
• jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
• zadania z analizy finansowej,
• 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

W II etapie tej niezwykle prestiżowej Olimpiady wzięły udział Daria Ginter i Zuzanna Markiewicz uczennice II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.
Wyniki zostały ogłoszone przez Komitet Główny OWE 4 lutego 2016 r. Do III etapu zakwalifikowało się 100 uczniów z całej Polski, w tym tylko 3 z województwa łódzkiego.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

W tym roku dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego i życzliwości Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego każdy uczestnik zawodów II stopnia (okręgowych) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymał nieodpłatnie egzemplarz książki R. Bartkowiaka Ekonomia rozwoju (PWE, Warszawa 2013). Ponadto, Fundacja Banku Millennium dla wszystkich uczestników zawodów II stopnia i ich opiekunów naukowych ufundowała książkę Droga do teraz autorstwa Grzegorza W. Kołodki. Nagrody pozwolą zapewne na dalsze rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy ekonomicznej uczestników zawodów.

Uczennice do OWE przygotowała Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

2016-01-08-1631 (Kopiowanie)2016-01-08-1641 (Kopiowanie)

2016-01-08-1643 (Kopiowanie)2016-01-08-1645 (Kopiowanie)