SZKOLENIE DOTYCZĄCE NOWEGO PROW 2014-2020

W dniach 16 i 22 września 2015 roku grupa młodzieży wraz z opiekunami została zaproszona przez Pana Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do gmachu ministerstwa na szkolenie dotyczące nowego PROW 2014-2020.Zgromadzonych w sali nazywanej WZORCOWNIĄ powitał pan Paweł Ściański.

Pierwszy z wykładów dotyczył nowego okresu programowania 2014-2020. Prelegent wspomniał również o zakończeniu finansowania PROW 2007-2013. Przedstawiona prezentacja zawierała m. in. wyzwania, główne cele programowania pochodzące z komunikatu Komisji Europejskiej „WPR do 2020 r” oraz informacje nt. funduszy wspierających obszary wiejskie.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Centrum Praktycznego szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa przy Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu. W swoim wykładzie przekazał treści dotyczące rodzaju doposażenia wprowadzonego m. in. w młynach do przemiału zbóż w gospodarstwie ekologicznym w Chwałowicach oraz modernizacji linii do produkcji: soków, wędlin oraz przerobu mleka w zaadaptowanym budynku na terenie siedziby CDR o/Radom.

W czasie pobytu w stolicy młodzież odwiedziła także Sejm. Poznała układ sali posiedzeń, a z galerii dla publiczności mogła przysłuchiwać się obradom posłów w czasie nadzwyczajnego posiedzenia, którego tematem była sprawa uchodźców.

DSC_0016 (Kopiowanie)DSC_0018 (Kopiowanie)DSC_0030 (Kopiowanie)DSC_0070 (Kopiowanie)DSC_0114 (Kopiowanie)DSC_0171 (Kopiowanie)Zrobione przy użyciu Lumia SelfieZrobione przy użyciu Lumia SelfieZrobione przy użyciu Lumia SelfieZrobione przy użyciu Lumia Selfie