INFORMACJA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA DLA UCZNIÓW
GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W celu udziału w rekrutacji kandydat loguje się na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl/lowicz

Dodatkowo w zakładce OFERTA EDUKACYJNA – REKRUTACJA 2019/2020 znajdują się informacje dotyczące terminów rekrutacji dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.